باور های غلط در مورد استفاده از الکل در پیشگیری از بیماری کرونا (قسمت اول )

1,217

شناخت انواع الکل و نحوه استفاده از آنها برای ضد عفونی کردن محیط و نقش آنها در پیشگیری از بیماری کرونا و مسمومیت های ناشی از آنها از زبان دکتر زهرا عباسی متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری و استاد یار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel