موزیک ویدئو تصور کن از جان لنون با زیرنویس اسپرانتو

2,246

موزیک ویدئو تصور کن از جان لنون (John Lennon) با زیرنویس به زبان بین المللی اسپرانتو (ترجمه از انگلیسی به اسپرانتو: Jacinto J. Yogui).

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده