مستندات چهارمین دوره مسابقات جام غدیر_تابستان ۱۴۰۰ آذرخواران جرقویه

171
مستندات چهارمین دوره مسابقات جام غدیر_تابستان ۱۴۰۰ آذرخواران جرقویه که به همّت پایگاه بسیج شهید صادقی و کانون فرهنگی هنری فاطمیه آذرخواران برگزار گردید. باتشکر از افرادی که ما را در تدوین این فیلم یاری نمودند: مصطفی سلیمی_ محمد رضا سلیمی_ امیر حسین حاتمی و امیر سجاد فتحی تاریخ انتشار: جمعه مورخ 1400/6/26
pixel