22 ترفند نبوغ آمیز برای استفاده دوباره از وسایل دورریختنی و بازیافت

483
کلیپ خانه 17.5 هزار دنبال‌ کننده
00:07 ایده های غیر منتظره با چنگال و قاشق 03:51 ایده های عالی با تخته های برش 08:45 ایده های جالب برای تزئین کوزه های خود
کلیپ خانه 17.5 هزار دنبال کننده
pixel