صنعت ساختمان 16: معماری، مد و طراحی جواهرات!

743

محمد غفاری معماری که علاوه بر عضویت در بنیاد ملی مد ایران به طور حرفه ای طراحی جواهرات معمارانه را دنبال می کند.

آی بی وی
آی بی وی 59 دنبال کننده