تیزر شرکت سینجنتا: آفت پروانه چوبخوار پسته - گوینده: بیژن باقری

93

گوینده تیزر: بیژن باقری | موشن گرافیک: محمدحسین بنی اسدی | تصویرساز: نرگس صادقیان | جهت هماهنگی ضبط نریشن به شماره 09383359297 پیامک ارسال نمایید.| پست الکترونیکی: BijanBagheri1370@gmail.com | کانال تلگرام: https://telegram.me/Bijan_Bagheri | سایت: www.bijanbagheri.com |

بیژن باقری
بیژن باقری 107 دنبال کننده