صبح بخیر،آفتابم باش، صبور شادی، خوانش شیدا حبیبی

735
با طلوع زرفشانت صبح و روزم ناز و زیبا می شود تا تو باشی با همین تکرار اوقاتم فریبا می شود گر نتابی شام تارم کی به فردا می رسد؟! آفتابم باش و زرین! با تو روز من شکوفا می شود ✍
1 سال پیش
Sheyda Habibi 99 دنبال کننده
pixel