١٨ اسفند روز جهانی زن

1,559

١٨ اسفند روز جهانی زن است ، در این راستا پارس آنلاین از دو بانوی موفق ایرانی در حوزه فناوری دعوت كرده و یك گپ دوستانه ای را باآنها داشته است. روز جهانی زن را به تمام بانوان ایرانی تبریك می گوییم