تولید 13 هزار تن عسل در دومین قطب تولید عسل کشور

557
Telegram.me/tabrizlinks استان آذربایجان شرقی بعد از آذربایجان غربی دومین قطب تولید عسل ایران است که دامنه های سهند عمده ترین مناطق آن است. بیش از 13 هزار نفر در این زمینه فعالیت می کنند http://tabrizlinks.mihanblog.com/
شبکه سهند 1.4 هزار دنبال کننده
pixel