تصویر هوایی از کارخانه ی آسفالت شهرداری بندرکنگ

937
در این ویدیو تصویر هوایی از کارخانه ی آسفالت در حال ساخت شهرداری بندرکنگ را خواهید دید.این کارخانه با اعتبار ۱ میلیارد ۴۹ میلیون تومان از محل اعتبارات عمرانی شهرداری بندرکنگ ساخته شده است.پس از احداث، ۱۰ نفر کارگر به صورت مستقیم و تعداد زیادی به صورت غیر مستقیم مشغول به کار در این کارخانه خواهند شد.
pixel