رتبه ی برتر رشته ی فیلم کوتاه - تهیه توسط آقای علی جان پرستی

46

رتبه ی برتر رشته ی فیلم کوتاه - تهیه توسط آقای علی جان پرستی با عنوان "در چند قدمی بهشت" از دبیرستان پسرانه دوره اول واحد ۲ مشهد مقدس این کلیپ که توسط دبیرستان دخترانه دوره دوم واحد 2 در سال تحصیلی 98-97 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.