اجرای چند تصنیف از آلبوم سکوت از مرحوم ایرج بسطامی

2,477

اجرای تصنیفهای: ای عاشقان، می جوانی، سکوت، رقص نگاه و بیکلام از آلبوم سکوت توسط مرحوم ایرج بسطامی در برنامه قدیمی گلپونه ها؛ بهمراه دکلمه ژاله صادقیان.