تغذیه لاکپشت ها با کف دریا

826

در این ویدیو نحوه تامین کلسیم مورد نیاز لاکپشت ها به وسله تغذیه با کف دریا نمایش داده می شود.