خسارت 330 میلیارد تومانی سیلاب به شرق استان مازندران

49

علی محمد شاعری نماینده مردم شرق مازندران در مجلس در گفت و گو با پایگاه خبری بهشهر1400 : میزان خسارت سیلاب در بخش های کشاورزی ، زیر ساخت ها و مسکن : - 100 میلیارد تومان مربوط به شهرستان #بهشهر - 180 میلیارد تومان مربوط به شهرستان #نکا - 50 میلیارد تومان مربوط به شهرستان #گلوگاه