سایه تجارت شوم گردشگری بر بهشت ​​اقیانوس

92

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، بدون شک مالدیو یک بهشت ​​اقیانوس است. جهانگردی بزرگترین کمک کننده در اقتصاد این کشور است. در حال حاضر برخی از این ایده برای ساخت جزایر بیشتر برای جذب بیشتر گردشگران داد دوستداران طبیعت را درآورده و فعالان محیط زیست در خصوص نابودی مرجانها و طبیعت بکر این مناطق هشدار جدی داده اند.