مراسم افتتاحیه نمایشگاه نقاشی خیریه دستهای مهربان

330

مراسم افتتاحیه نمایشگاه نقاشی خیریه دستهای مهربان با همکاری مجموعه اصفهان سیتی سنتر در طبقه اول مجموعه برگزارشد.

۴ سال پیش
#