قسمت 5 - سریال دلیران تنگستان - با زیرنویس انگلیسی

562

کد ویدیو: 3341 مجموعه تلویزیونی دلیران تنگستان برداشت آزادی از کتاب «دلیران تنگستانی» «محمدحسین رکن زاده آدمیت» و استفاده از ۱۱ کتاب ترجمه شده، ۷ کتاب ترجمه نشده و روزنامه های حبل المتین، عصر جدید و همچنین از ۱۱۰ فقره سند و ۱۸۰۰ قطعه عکس و یادداشت های رهبران و بازماندگان جنبش تنگستان به عنوان منابع اصلی بود.