معرفی 8 دستاورد نوین برای مدیریت بحران شهرداری منطقه 20

87

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 20؛ با اقدامات و دستاوردهای نوین ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه 20 تهران آشنا و از این امکانات رایگان بهره مند شوید | 16 اردیبهشت 1398