ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

صید ترال را ممنوع کنید

179
179 بازدید
اشتراک گذاری
لطفا این ویدئو را منتشر کنید تا جلوی قراردادهای ننگین صید ترال توسط قوه قضاییه گرفته شود.
pixel