مصطفی کلامی هریس | یادگیری مهارت و مهارت یادگیری | TEDxATU

27
چرا آموزش مهم است؟ مسئولیت ما در برابر نسل‌های آینده چیست؟ نقش ما، بخش خصوصی و دولت در آموزش چیست؟ دکتر مصطفی کلامی هریس به این سوالات پاسخ می‌دهد.
pixel