جلسه هشتم | آخرین آمادگی برای ظهور: اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه

2,004

جلسه هشتم از مبحث "آخرین آمادگی برای ظهور: اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه" | محرم98

علیرضا پناهیان
علیرضا پناهیان 4.6 هزار دنبال کننده