نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک دارتیس لب

500
تعریف گمانه و اختصاص نمونه های مختلف به هر گمانه. ذخیره در مکان دلخواه و بازیابی آسان پروژه ها. محاسبات طبق آیین نامه های ASTM. رسم خودکار نمودارهای مربوطه. امکان بزرگنمایی نمودارها داخل برنامه. ذخیره نمودارها در مکان دلخواه کامپیوتر شما. دسته بندی USCS خاک بر اساس نتایج آزمایش ها. نمایش محل قرارگیری خاک در دسته بندی طبق A Line. گزارش گیری سریع و آسان برای هر نمونه. امکان انتخاب فرمت خروجی گزارش ها از جمله ورد، اکسل، پی دی اف. http://dartis.ir
pixel