نحوه پرتاب پهپاد فتوگرامتری طارق

1,123

پهپاد فتوگرامتری طارق- takeoff به روش دست پرتاب (hand launch)- پهپاد محصول هسته فناور طارق- مداومت پرواز 60دقیقه- برد 60کیلومتر www.tareqhuav.com

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 7
%87
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel