از تنبلی تا موفقیت- راز موفقیت از دانشگاه استنفورد

4,566

این ویدیو کوتاه بخشی از سخنرانی های آقای محمدپیام بهرام پور، مدیر باشگاه سخنرانی برج میلاد درباره ی تحقیقات انجام شده در دانشگاه استنفورد در رابطه با غلبه براهمال کاری می باشد. برای مشاهده کامل دوره به سایت www.hamamooz.com مراجعه نمایید.