مردم شهرستان خوی اقدامات خصمانه آمریکار را محکوم کردند

179
179 بازدید
اشتراک گذاری
بار دیگر مردم همیشه در صحنه شهرستان خوی با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرک بر اسرائیل اقدام اخیر آمریکا مبنی بر اعلام قدس بعنوان پایتخت رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی را محکوم کردند.
pixel