بوکسور _صحبتهای امین ابراهیم زاده عضو تیم ملی بوکس نوجوانان

525
امین ابراهیم زاده دلاورم قهرمان طلایی بوکس نوجوانان کشور همدان و نفر اول مرحله دوم انتخابی تیم ملی نوجوانان ایران
pixel