لشحان غول پیکر بودا، سیچوان، چین

73

لشحان غول پیکر بودا 71 متر است که بیش از 90 سال از قرن هشتم به صورت صخره ای حک شده، بزرگترین مجسمه بودا در جهان و بزرگترین مجسمه در جهان است.

سه سوت سفر
سه سوت سفر 4 دنبال کننده