محبت و عشق مادرانه سگ به کودک

3,658

در این کلیپ می بینیم که سگ چگونه به کودکی که دارای سندروم است محبت و عشق ورزی می کند، بی آنکه درخواست و یا چشم داشتی داشته باشد. این عشق قابل یادگیری است، عشقی که بدون حساب و کتاب خاصی صورت پذیرد

۱ سال پیش
# سگ
# عشق