روایت زاکانی از ماجرای پرونده حسین فریدون

247

علیرضا زاکانی نماینده سابق اصولگرای مجلس از ماجرای پرونده حسین فریدون برادر رئیس جمهور و برخورد حسن روحانی با برادرش می گوید: khaterenegari.com

خاطره نگاری
خاطره نگاری 160 دنبال کننده