اسرار بهشت زهرا و یافته هایم در مورد ویروس کرونا

92
با سلام در حین صحبت هایم گاهی صداهای باد شدید بگوش می رسد . به اطلاع می رسانم این مکالمه در اتاق زیر شیروانی و در سکوت کامل ضبط شد و فقط صدای کبوتر یا یا کریم بگوش می رسید . اما متاسفانه هنگام گوش دادن متوجه این صداهای باد شدید شدم که علتش احتمالا میدان های مغناطیسی شدید است . چون مکالمه قابل فهم است از ضبط مجدد آن پرهیز کردم . ضمنا شنیدن این صداهای پنهان خود چیزی جالب است .
pixel