بازدید قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از مزرعه نمونه

543
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از باغات الگویی،گلخانه و واحد تولید نشاء و کشتارگاه صنعتی مزرعه نمونه دیدن کرد.
pixel