حضور خادمان امام رضا در مناطق اهل سنت استان کرمانشاه

224

نماهنگ زیبا از حضور کاروان خادمان حرم مطهر رضوی در مناطق اهل سنت استان کرمانشاه