قرآن‌شناسی در عصر جدید: مروری بر زمینه‌ها و رهیافت‌ها ـ دانشگاه تهران

21
مهرداد عباسی 20 دنبال‌ کننده
این ویدئو گزیده‌ای از جلسۀ «قرآن‌شناسی در عصر جدید: مروری بر زمینه‌ها و رهیافت‌ها در جهان اسلام» است که در این نشست دکتر مهرداد عباسی رهیافت‌ها و رویکردهای جدید به قرآن در دویست سال اخیر را بررسی و تحلیل می‌کند.
pixel