آسفالت یهویی به شیوه شهرداری زاهدان

180
همزمان با سرکشی وزیر آموزش و پرورش از خانواده جانباختگان حادثه مدرسه اسوه حسنه شهرداری زاهدان در اقدامی عاجل درب منزل یکی از خانواده جانباختگان این حادثه را آسفالت کرد. www.nikru.ir
نیک رو 3.2 هزار دنبال کننده
pixel