نمایش آیین محلی شالی کاری در گیلان(مجتمع آهوان چابکسر)خرداد 98

257

همایش ملی " هنرهای سنتی " و اجرای نمایش آیین محلی شالی کاری در گیلان ( محل اجرا : مجتمع آهوان چابکسر ) 22 و 23 خرداد 1398