داغترین‌ها: #فاطمیه

ارگونومی اداری و ارگونومی کار با رایانه

440
آموزش ارگونومی اداری و ارگونومی کار با رایانه به صورت تئوری و عملی توسط مصطفی وقاری مقدم کارشناس ارشد ارگونومی و موسس گروه فیت ارگو و رئیس انجمن ایمنی و سلامت درواخ در ادارات استان خراسان جنوبی

u_6986074

9 ماه پیش
این چه آهنگیه که داره اصلا معلوم نیست چی توضیح میده
pixel