خاطره‌ای از روز آزادسازی خرمشهر

15

مراسم شب خاطره دفاع مقدس ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

pixel