تمرینات فوتبال( پاس هماهنگی نردبان چابکی جابه جایی)طراح تمرین مربی حسین آزادی

1,143
تمرینات کوردینیشن طراح حسین آزادی . شمامی توانید طبق الگو بازیکنان بیشتری راجای دهید ویا ابتدا بایک توپ شروع کنید.
HosseinAzadiCoach 51 دنبال کننده
pixel