چرخه موشی چیست ؟! | بازی کش فلو | هوش مالی

16
افراد از هنگامیکه با خود میگویند من باید موفق شوم ، خود را میان مشکلات انبوه پیدا می کنند ، و اولین جایی که در آن گیر کرده اند و بزرگترین مشکل آنهاست ، چرخه موشی زندگی است . برای اینکه بفهمی چطوری از چرخه موشی باید خارج بشی ، حتما این ویدیو رو ببین !
pixel