مصاحبه ایستگاه بازی با علی فخار؛ TGC2018 و حواشی آن

313

ایستگاه بازی با علی فخار، مدیر روابط عمومی TGC2018، مصاحبه ای در رابطه با آمار و ارقام این کنوانسیون جهانی داشته است. #TGC2018 www.PsArena.ir

pixel