قرعه‌کشی کمپین جایزه‌رانی _ هفته اول

134
قرعه‌کشی هفته اول کمپین جایزه‌رانی در تاریخ 13 اردیبهشت 1399 انجام شد. 2 برنده خوش شانس جوایز 30 میلیون تومانی و 50 برنده جوایز 1 میلیون تومانی مشخص شدند تا 7 هفته دیگه قرعه‌کشی ادامه داره...
رانی 44 دنبال کننده
pixel