تاثیر ارتودنسی روی لب ها | دکتر داودیان

562
در این کیس با کشیدن دو دندان پرمولر بالا ، حالت بیرون زدگی لب و دندانهای بالا بر طرف شده است.
pixel