ارسال بلک لیست با خط خدماتی

27
شرایط خدماتی کردن خطوط پیامکی ۱.شخص حتما باید شرکت حقوقی داشته باشه ۲.سایت شرکتی داشته باشه و قسمت درباره ما سایتش حتما مشخصات شرکتش ذکر شود ۳.ایمیل حتما باید باinfoو شرکتی باشه یاهو و جیمیل قبول نمیکنن اپراتورها ۴.پر کردن فرم ها و دادن سفته یا چک حقوقی به مبلغ ۲۰ میلیون ۵.آپلود بانک مشتریان تون ثبت نام داخل سایتwww.4646.ir سایت شرکت:www.atlaspayamak.ir اینستاگرامwww.instagram.com/atlaspayamak
atlaspayamak 5 دنبال کننده
pixel