دستگاه فرم فیل سیل لیبل

1,119
شرکت آلتین پاک کاران ( ویرا فرایند) ابداع کننده اصلی سیستم کار امد لیبل زنی روی دستگاه فرم فیل سیل در ایران میباشد . http://www.virafarayand.ir/ تلفن های : فروش و مشاوره در زمینه ماشین آلات بسته بندی : 09143119870و34482356 -041 امیر حریقیان
pixel