دکتر محمد اسماعیل هادیزاده

2,180

دكتر محمد اسماعیل هادى زاده جراح پلاستیک صورت و بینى متخصص گوش حلق وبینى جراح سرو گردن عضو انجمن جراحان گوش حلق و بینی و سرو گردن ایران عضو انجمن جراحان ایران عضو انجمن جراحان بینی امریكا عضو انجمن راینو لوژی ایران ایران - تهران -خیابان آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک، برج نگین، طبقه 7، واحد 703 ۸۸۷۷۲۱17