عیادت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از مجروحین زلزله مسجد سلیمان

53
عیادت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از مجروحین زلزله مسجد سلیمان 18 تیرماه 1398
pixel