اهدای تندیس ناکارآمد ترین وزیر کشور به عباس آخوندی توسط دانشجویان دانشگاه شیراز

299

بعد از دعوت یکی از تشکل های اصلاح طلب دانشگاه شیراز از عباس آخوندی برای سخنرانی با موضوع نگرانی برای آینده ایران،دانشجویان انقلابی دانشگاه شیراز،در واکنش به این عمل،با ساختن تندیس ناکارآمد ترین وزیر و اهدای آن به ایشان،اعتراض خود را نسبت به عملکرد آقای آخوندی،ابراز داشتند.