حسام الدین سراج - چشم جادو

5,740

مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت پس از چندین شکیبایی شبی یا رب توان دیدن که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت ما را در سایت لوحینه به ادرس www.lohine.com دنبال کنید

لوحینه
لوحینه 310 دنبال کننده