تمرینات پشت (زیربغل) امیرحسین عباد (فصل استراحت)

1,324
امیرحسین عباد که قهرمانی بادی کلاسیک و پرورش اندام استان اصفهان را در کارنامه خود دارد از معدود بدنسازانی است که در دوران استراحت خود در شرایط فیزیکی ایده آلی بهره مند است، امروز با او هستیم تا ببینیم تمرینات وی در این مقطع به چه شکل میباشد. شما میتوانید برنامه کامل تمرینات امروز او را در وبسایت ما و در پست مربوطه پیدا کنید. فیلم و گزارش: آرمان الهی / باشگاه: سپاهان جیم (اصفهان)
pixel