گیوه دوزی

1,669

مستند ---- موضوع: بررسی چگونگی تهیه و تولید گیوه ---- سال تولید: 1390 ---- تهیه کننده و کارگردان: محسن غلامزاده مهرآبادی